Priser 2019-2020

En lektion om ugen á 45 minutter - 230,- kr. pr. måned

En lektion om ugen á 55 minutter - 240,- kr. pr. måned

En lektion om ugen á 75 minutter - 250,- kr. pr. måned 

Rabatter


Der ydes søskende rabat på 50% for hver efterfølgende samboende elev.

(OBS: Rabatten gælder jeres billigste hold)


Der ydes rabat på 50% for deltagelse på flere hold.

(OBS: Rabatten gælder jeres billigste hold) 

Betaling

Betaling forgår i 4 rater - Man modtager faktura i august (for august/september), i oktober (for oktober, november og december), i januar (for januar, februar og marts) og i april (for april, maj og juni).

Byens Balletskole - [email protected]